- VISIE OP LEREN -

We werken volop verder aan deze nieuwe site van onze school. Daarom is het mogelijk dat u er bepaalde informatie nog niet op terugvindt of dat bepaalde links nog niet werken. Alvast onze verontschuldigingen daarvoor.

BETEKENISVOL

In het leerproces verliezen we de realiteit niet uit het oog. we leren uit en met situaties uit het echte leven.

SOCIAAL

Leren van elkaar en met elkaar is belangrijk in het leerproces. Vanuit interactie leren de kinderen nieuwe dingen.

ACTIEF – CREATIEF

De kinderen worden uitgedaagd met actieve lessen, al doende leert men immers meer. 

ZELFONTDEKKEND

Kinderen gaan zelf op onderzoek uit om tot nieuwe inzichten en besluiten te komen. 

ZELFREGULEREND 

De kinderen worden uitgedaagd om taken en opdrachten zelf te plannen en te organiseren vanuit eigen verantwoordelijkheid (moetjes/magjes).

ZELFREFLECTEREND 

In het leerproces stimuleren we de kinderen om te reflecteren wie ze zijn, wat hen motiveert en wat hun talenten zijn.