- VISIE OP LEREN -

Sociaal

Betekenisvol

Creatief - Actief

Sociaal
Leren van elkaar en met elkaar is belangrijk in het leerproces. Vanuit interactie leren de kinderen nieuwe dingen.
Door hun krachten te bundelen, ontdekken onze leerlingen elkaars en hun eigen mogelijkheden en oefenen ze de sociale vaardigheden die ze later in de maatschappij nodig zullen hebben. We laten de kinderen actief samenwerken zodat ze kunnen leren van elkaars talenten en tekortkomingen. Ze ondervinden dat iedereen anders is en leren hier in de veilige omgeving van onze school met respect mee om te gaan . Samenwerken is dus verrijkend maar bovenal gewoon ook leuk om te doen!
Betekenisvol
In de Luchtballon verliezen we de realiteit niet uit het oog. We stomen onze leerlingen klaar voor het echte leven door hen te laten leren uit en met situaties uit het dagelijkse leven.
Niet alleen koppelen we wat we leren in de klas aan de wereld erbuiten, we trekken er ook al wel eens op uit om te leren uit die wijde wereld buiten de schoolmuren. Zo zien onze kinderen dat wat ze op school leren, nut heeft voor hun dagelijkse leven nu en in de toekomst. Daarnaast gaan we ook uit van de interesses en talenten van de kinderen bij het aanbieden van de leerstof. Dat de thema’s waarrond we werken, aansluiten bij hun leefwereld, zorgt bovendien voor extra motivatie.
Actief - Creatief
Al doende leer je meer! Zowel met je handen als met je hoofd
Aan de ene kant dagen we onze kinderen uit om niet alleen actief te denken maar ook actief te doen. Onze juffen en meesters kiezen er bewust voor om bepaalde leerstof op een praktijkgerichte manier te brengen. Deze uitnodigende activiteiten maken de leerlingen enthousiaster en het leren aangenamer. Bovendien onthoud je ook langer wat je zelf ervaart. Aan de andere kant dagen we onze kinderen ook uit om niet alleen creatief te doen maar ook creatief te denken. Breinbrekende problemen gaan we niet uit de weg en we sporen de leerlingen aan om creatief op zoek te gaan naar oplossingen. Zo spelen we in op de diversiteit aan talenten en leerstijlen bij onze leerlingen.
Zelfontdekkend
Door zelf op ontdekking te gaan, komen onze kinderen ook eigenhandig tot nieuwe inzichten en besluiten.
In de Luchtballon spelen we in op de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen door ze geregeld zelf op onderzoek uit te laten trekken. Zo voeden we hun kritische geest en leren we ze zelfstandig aan de slag te gaan. We doen dit bovendien niet alleen in de klas maar diepen ook regelmatig thema’s uit buiten de schoolmuren. De soms verrassende resultaten blijven bovendien langer bij want: uit eigen ondervinding leer je meer!
Zelfregulerend
De Luchtballon biedt leerlingen de veilige en warme omgeving die ze nodig hebben om zichzelf volledig te kunnen ontplooien.
We willen onze kinderen in hun totale persoonlijkheidsontwikkeling ondersteunen en daarom moedigen we ze ook aan om zelf stap voor stap verantwoordelijkheid te leren nemen. Leerjaar per leerjaar leren we ze om hun taken en opdrachten meer en meer zelf te plannen en te organiseren zodat ze in het zesde leerjaar klaar zijn voor de middelbare school.
Zelfreflecterend
Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Daarom stimuleren we onze kinderen om na te denken over wie ze zijn, wat hen motiveert en wat hun talenten zijn.
Vandaar dat we de leerlingen in onze school de ruimte geven om te ontdekken waar ze goed in zijn en waarin hun uitdagingen nog liggen. We sporen hen aan om zichzelf onder de loep te nemen en helpen ze waar nodig bij te sturen. Zo leggen ze de basis om juiste (studie)keuzes te maken, een vaardigheid die ook hun verdere leven positief z...

Zelfontdekkend

Zelfregulerend

Zelfreflecterend