- SCHOOLGIDS -

In onze schoolgids vindt u alle nuttige informatie over onze school. 

Je vindt onder andere: de schooluren, schoolafspraken, communicatie, vrije dagen, … terug in deze gids.