Team lagere school

Juf Yanne
L1A - eerste leerjaar
Juf Annick
L1B -eerste leerjaar
Juf Sophie
L1B - eerste leerjaar
Juf Sarah
L2A - tweede leerjaar
Juf Tessa
L2B - tweede leerjaar
Juf Kim
L3A - derde leerjaar
Juf Riet
L3B - derde leerjaar
Juf Siebe
L3B - derde leerjaar
Juf Martine
L4A - vierde leerjaar
Meester Jo
L4A - vierde leerjaar
Juf Julie
L4B - vierde leerjaar
Juf Kelly
L5A - vijfde leerjaar
Juf Elke
L5B - vijfde leerjaar
Juf Yoni
L6A - zesde leerjaar
Juf Sarah
L6B - zesde leerjaar
Juf Anke
L2A- L3A