Andere teamleden

Leen Vingerhoets
Turnjuf
Jolien Jacobien
Turnjuf
Kristien Blockx
Turnjuf
Elke Tops
Juf RKG
Nathalie Olislaegers
Juf RKG
Ileana Gatto
Juf Zedenleer
Ghadija Oizaz
Juf Islamitische godsdienst
Deborah Caerts
Juf Protestantse godsdienst
Pascale Vandenbossche
Zorgjuf
Beau Van Nylen
Zorgjuf
Anne Goossens
Zorgjuf
Yasmine Geuens
Zorgjuf