- MEER UITLEG OVER ONZE VISIE OP LEREN -

BETEKENISVOL

Levensecht leren

• Wat we leren heeft een link met het dagelijkse leven.
• Wat we leren heeft een betekenis voor de leerlingen.
• Wat we leren sluit aan bij een sociale, culturele of historische context.
• Wat we leren is motiverend.

Aansluiten bij de belevingswereld

• We leren vanuit de interesse van de leerlingen.
• We gaan uit van de actualiteit.
• We gaan uit van vragen die leven bij de leerlingen.
• We spelen in op specifieke talenten bij de leerlingen.

SOCIAAL

Leren van elkaar en met elkaar is belangrijk in het leerproces. Vanuit interactie leren de kinderen nieuwe dingen.

ACTIEF – CREATIEF

De kinderen worden uitgedaagd met actieve lessen, al doende leert men immers meer. 

ZELFONTDEKKEND

Kinderen gaan zelf op onderzoek uit om tot nieuwe inzichten en besluiten te komen. 

ZELFREGULEREND 

De kinderen worden uitgedaagd om taken en opdrachten zelf te plannen en te organiseren vanuit eigen verantwoordelijkheid (moetjes/magjes).

ZELFREFLECTEREND 

In het leerproces stimuleren we de kinderen om te reflecteren wie ze zijn, wat hen motiveert en wat hun talenten zijn.